Třetí zákon

Comics recenze

Předplatitelé Modré Crwe si sami mohou vybírat z toho, co chtějí na jejích stránkách vidět za komiks. To je věc známá. Naposledy vybrali komiks, který je trochu přehnaně přirovnáván ke Jménu růže. Ale budiž. Rozhodně se totiž nejedná o nudnou záležitost.

Třetí zákon je čtyřdílnou historickou freskou odehrávající se na pozadí dvanáctého století. Temný středověk. Všemocná církev odsuzovala nevinné na hranici i za srostlé obočí a čarodějnické procesy byly na denním pořádku. Stačilo, aby se jen rozkřiklo, že do kraje míří Svatá inkvizice a obyvatelstvo se třáslo ještě více, než pod trvalým jhem svých pánů. Jedno jméno vyvolávalo strach obzvlášť. Konrád z Marburku. Inkvizitor, jenž byl znám svou horlivostí při obraně církve, a jemuž dal papež Řehoř IX. volnou ruku v prosazování zájmů božských. Náš hlavní hrdina.

Je to tak. Hlavní postavou komiksu Třetí zákon je muž, kterého se všichni děsili pro jeho tvrdé metody při obraně církve před herezí. Autor Xavier Dorison ale našeho Marburka trochu zkrotil. Není to sadistický fanatik, nýbrž zanícený vymahač Božího slova na Zemi. Jeho Manus Dei. Konrád tomu skutečně věří, ale nezapomíná používat i zdravý rozum a trochu neobvyklé metody pátrání. Přesto je to stále člen Svaté inkvizice a před ním by se člověk měl mít neustále na pozoru. Poté, co Konrád obviní hraběte ze Sayn ze satanismu (ten je posléze zbaven viny), je exkomunikován z církve a sám poslán na hranici. Konrádovi se ale podaří utéci a žije v ústraní. Dokud ho nepožádá jeho přítel o vyřešení případu, který by měl zůstat pokud možno v utajení: Po nálezu tajemné krypty byl vypálen klášter v jihovýchodní Francii. Z kláštera navíc zmizel svitek, jehož obsah dokáže změnit svět. Konrád z Marburku se tedy vrací pod křídla Svaté inkvizice a coby vyšetřovatel (doprovázen krásnou Elisabeth) sleduje krvavou stopu, kterou za sebou nositelé svitku zanechávají.

Třetí zákon je detektivní thriller se vším všudy. Správně namíchané ingredience tajemného artefaktu, templářů, exotických míst a charizmatického hlavního hrdiny dělají z komiksu napínavé čtení. Chvílemi se sice čtenář může ztrácet, zvláště přihlédnu-li k množství postav, které se na stránkách komiksu producírují. Ale i přes tento nešvar jsem neměl s Třetím zákonem žádný problém. Jak je u frankofonních komiksů zvykem, jedná se spíše o grafický román, autor nás opravdu nešetří a informací nám podává spousty. Přesto děj zdárně plyne a přes kvanta informací podaných hlavně v prvních dvou albech se dostaneme k finále, které jistě překvapí nejednoho čtenáře.

Postava hlavního hrdiny má s reálnou předlohou společnou nejen pevnou a neochvějnou víru v Boží dílo, nýbrž i tvrdé prosazování Boží pravdy. Jeho společnice Elisabeth se v průběhu komiksu mění ve stejně oddaného zastánce Pravdy (jak tomu bylo i u její reálné předlohy, Alžběty Durynské) jakým je sám Konrád. Ostatně náboženství je v tomto komiksu cítit na každém kroku, ať už se jedná o názvy jednotlivých alb odvozených od čtyř apoštolů, nebo o věčný boj Boha s Bestií, jaký je cítít ze základní kostry příběhu.

Za komiksem Třetí zákon stojí jak už bylo řečeno Xavier Dorison. U nás jméno neznámé, nicméně vám může stačit fakt, že hned jeho prvotina - Třetí zákon - ho vystřelila mezi scénáristická esa a nyní dostal na hraní jiného hrdinu; Thorgala. Ostatně o jeho kvalitách se budeme moci přesvědčit i v nadcházejících dílech Modré Crwe, protože se nám představí jeho další příběh, tentokrát z pirátského prostředí. Kresbu obstaral Alex Alice. Opět nové jméno, opět jeho první velké dílo, ale vězte, že Alex dokázal dát jindy nudné kresbě frankofonních komiksů nový rozměr. Je neuvěřitelně precizní, díky němu vypadají scenérie opravdu úchvatně, nemluvě o práci se stíny. O tom vypovídá již první stránka s děsivě se tyčícím hradem. Právě díky Alexovi Alice, který se na scénáři spolupodílel, vypadá Konrád z Marburku jako dvojče Seana Conneryho ve Jménu růže. Akorát že tady má víc vlasů :) Alex Alice si díky Třetímu zákkonu taktéž vybudoval dobré jméno a krom toho nakreslil např. drakobijce Siegfrieda.

Třetí zákon je nápaditou historickou freskou, která v sobě snoubí vše potřebné pro napínavé čtení: Templáře, tajemno a honbu za pokladem. Sice se nejedná o komiks, který by si vysloužil místo na piedestalu MDEK, rozhodně ale jde o dílo, které by nemělo uniknout vaší pozornosti.

KOUPIT NA STRÁNKÁCH CRWE TŘETÍ ZÁKON 1 A 2

KOUPIT NA STRÁNKÁCH CRWE TŘETÍ ZÁKON 3 A 4

Třetí zákon (Le Troisiéme testament)

Xavier Dorison, Alex Alice

Nakladatelství: Crew

Překlad: Richard podaný

Rok vydání: 7/2017 a 10/2017

Formát: 190 x 260 mm

Počet stran: 104 a 136

Provedení: Paperback

Autor: Robin Podéšť RaptoR

Galerie:

Partneři