Roky rýže a soli

recenze

"Umřel jsem jako nerost a vrátil se jako rostlina,

umřel jsem jako rostlina a vrátil se jako zvíře,

umřel jsem jako zvíře a vrátil se jako člověk.

Proč bych se měl bát? Kdy jsem smrtí něco ztratil?

Ještě jednou umřu jako člověk,

abych se s požehnanými anděly vznesl do výše."

Alternativní historii moc rád nemám. Všechny ty knížky typu "co kdyby...", přičemž samotná myšlenka vývoje událostí odlišného od známých dějin je pro autory podstatnější, než snaha o vytvoření kvalitního příběhu. A že jsou jejich náměty mnohdy více než šílené! Kim Stanley Robinson na to jde jinak, způsobem mnohem delikátnějším. Co kdyby Černá smrt nezabila "jen" třetinu obyvatel Evropy, ale vylidnila jí celou? Může se to zdát jako malý rozdíl, ale autor nám jasně ukazuje, že žádná jiná událost by nevyvolala větší butterfly efect. Totiž budoucnost zcela odlišnou od toho, co známe my.

 Evropa 13. a 14. století byla kulturním centrem Starého světa. Čile obchodovala s Asií ( odkud si také mor dovezla) a čile posílala křížové výpravy proti osmanům, aby získali z jejich rukou nejposvátnější město, Jeruzalém. Pro nás ale není nic z toho zásadní. Ani pro hlavní hrdiny není nic z toho zásadní. S trochou překvapení jsem zjistil, že ani pro K.S. Robinsona nejsou světohybné události té doby nikterak důležité. Jemu jde totiž o člověka. Roky rýže a soli nejsou o epických dobrodružstvích. Jsou o lidských osudech, o obyčejných příbězích ve světě, jenž je mnohem jednodušší než ten náš.

 Dle mého názoru totiž K. S. Robinson nechtěl liduprázdnou Evropu. Jeho zajímá svět bez křesťanství. Tím nemyslím, že by na tom bylo něco špatného, ale radikálně to mění rozložení sil. V knize se tak střetává islám s hinduismem, šintoismem, konfucionismem a hlavně budhismem. Právě náboženství a víra jako neoddělitelná součást každodenního života hlavně v Asii a na Blízkém Východě formuje celý systém, jenž se začne vyvíjet bez přítomnosti třetí síly, totiž křesťanství. Důvod, proč jsem v úvodníku použil báseň o reinkarnaci je tak zřejmý. Během sledování dějin načrtnutých v Rocích rýže a soli totiž putujeme ve společnosti dvou duší, které nás provázejí všemi údobími a jež se stále snaží o to nejcennější, totiž splynout se všehomírem a dosáhnout tak Nirvany.

 Roky rýže a soli jsou rozděleny chronologicky do deseti kapitol, které nás postupně provázení od onoho čtrnáctého století až do blízké budoucnosti. Pokaždé sledujeme jiné postavy a jiné osudy. K. S. Robinson nechal pouze základní charakteristické rysy svých hrdinů stejné, abychom byly schopni i v desáté inkarnaci rozpoznat stopu té které duše. A je jedno, jestli sídlí v íránském alchymistovi nebo čínském dělníkovi. Autor sice neklade důraz na vykreslení postav, ale rozhodně to neí na škodu. Zato velmi erudovaně a zevrubně popisuje jak politickou situaci, tak filozofii daných náboženství. Což je pro něj i pro knihu stěžejní. Historická faktičnost tvoří základní kostru, kde je ale stejnou měrou dané náboženství a filozofie zastoupené. K. S. Robinson v tomto směru neprotěžuje pouze jednu část, ale knihu nechává vskutku brilatně vyváženou.

 Roky rýže a soli jsou výbornou knihou, která ovšem nedá nic zadarmo. Od čtenáře se očekává alespoň bazální povědomí jak o islámu, tak o východních naukách. K vysvětlivkám se autor přiklání pouze v případě, že už opravdu zachází do takových detailů místních tradic, že by nám mohl uniknout celkový smysl. I bez znalosti Koránu nebo Knihy proměn si Roky rýže a soli budete moci vychutnat, i když vám budou unikat drobné nuance ukryté v každé kapitole. Ať se již jedná o stavbu textu ( ta se liší dle epochy a náboženského vlivu spolu s odkazy na klasická díla jak čínské, tak islámské literatury) nebo o jednání některých postav. Mě osobně nejvíc chybělo časové splynutí s celkem. V knize josu použity celkem tři různé způsoby počítání času, což je matoucí zejména při přechodu z jedné kapitoly do druhé, kdy se ocitáte v jiném těle a jiném čase. Na druhou stranu jsme na tom stejně jako ony duše - máme před sebou nový život, bez informací o tom předchozím, a můžeme se jen snažit prožít ho co nejlépe. Stejně jsem ale uvítal časovou osu s hlavními událostmi, jež je na konci knihy :)

 Roky rýže a soli je bezpochyby knihou, ke které se budete vracet. Navíc není nutné číst jí od začátku do konce. Alternativní dějiny zde působí pouze jako kulisa pro mnohem důležitější sdělení, jež nám Kim Stanley Robinson předává prostřednictvím lidských příběhů. Totiž ať jste islámista nebo budhista, ať se řídíte podle kodexu bushido nebo podle práva šaría, usmíření  a nacházení cesty k sobě samým je tou největší zkouškou, jakou může člověk konající dobro podstoupit.

 

KOUPIT ZDE

Roky rýže a soli ( The years of rice and salt)

Kim Stanley Robinson

Vydavatelství: Laser books

Rok vydání: 10/2016

Formát: 210 x 150 mm

Počet stran: 704

Provedení: Hardback s přebalem

Autor: Robin Podéšť RaptoR

Partneři